Бидний тухай

Асан нийгмийн халамжийн сан

  1. Home
  2. Бидний тухай
  3. Асан нийгмийн халамжийн сан
Facebook E-mail Print
Асан, Жон Жү Ён үүсгэн байгуулагч (1915-2001)

Ядуурал, өвчин эмгэггүй нийгмийн төлөө

Тухайн үед Солонгосын компаниуд ашгийн төлөө ажиллах байх үед тэргүүн Жон Жү Ён гуай нийгмийн асуудалд анхаарлаа хандуулсан.

Компани хэрхэн ашгийн төлөө ажиллах вэ гэхээсээ илүүтэй ашгийг хаана яаж үр ашигтай, нийгмийн хэрэгцээт салбарт зөв зарцуулах вэ гэдэг итгэл үнэмшлээ бодитоор ажил болгон хэрэгжүүлсэнээр Асан санг үүсгэн байгуулсан юм.

Эмнэлгийн тусламж, нийгмийн халамж, судлагаа шинжилгээ, тэтгэлэг зэрэг хувийн ашгийн бус нийтийн эрх ашгийн төлөө хөтөлбөр хэрэгжүүлж, байгууллагын удирдлагын зүгээс ядуу зүдүү амьдралтай хүмүүст туслаж тэдний зовлонг хөнгөлөх, амьдралын амтыг мэдрүүлж тэдэнд амьдрах итгэл олгож, нийгэмд нөлөөлж байгаагаар байгууллагаа олон нийтэд таниулах нь гол үндэс болсон юм.

Одоо тэр хүн бурханы оронд очсонч Асан сангийн бүх ажилчид тэрхүү үзэл бодлыг үргэлжлүүлэн нийгэмд тэдний тусламж яаралтай хэрэгтэй байгаа хэсэгт хүрч үйлчлэхийг эрхэмлэн ажиллаж байна.