Захиалга

Эмчилгээний захиалга

  1. Home
  2. Захиалга
  3. Эмчилгээний захиалга
Facebook E-mail Print

Паспорт дээрхи материалтай ижил байхаар өвчтөний мэдээллийг оруулна уу

Өвчтөний мэдээлэл

Өвчтөний мэдээлэл
Сөүл Асан эмнэлэгт эмчлүүлж байсан уу?
Овог Нэр
Төрсөн он сар өдөр
Хүйс
Иргэншлэл
E-майл
Утасны дугаар 1
Утасны дугаар 2
Оршин суугаа орон
Өөрийн орон дахь хаяг
Солонгос дахь хаяг
Хэл Танд орчуулгын үйлчилгээ хэрэгтэй юу?
Даатгалын мэдээлэл

Нарийвчилсан мэдээлэл

Нарийвчилсан мэдээлэл
Өвчний шинж тэмдэг / Өөрт төвөгтэй байдал (0/1300 тэмдэгт)
Онцгой хүсэлт (0/1300 тэмдэгт)
Захиалга хийх өдөр & цаг
Би эмчтэй болохыг хүсч байна.
Эмнэлгийн тайланг хавсаргах
Линк оруулах
Зураг оруулах

(Оруулж болох файлны хэлбэр: jpg, png, gif, bmp, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf)

Та эмнэлэгт ирэхдээ эмнэлгийн тодорхойлолт, шинжилгээний хариу, CD зургаа авчрах хэрэгтэй.

Хэрвээ файлны хэмжээ 50MB-ээс хэтрэхээр бол майл  (int@amc.seoul.kr)-рүү ирүүлнэ үү

CAPTCHA