Өвчтөн & Үйлчилгээ

Олон улсын эмчилгээ үйлчилгээ

 1. Home
 2. Өвчтөн & Үйлчилгээ
 3. Олон улсын эмчилгээ үйлчилгээ
 4. Хэвтэж эмчлүүлэх өвчтөнд үзүүлэх үйлчилгээ
Facebook E-mail Print

Эмнэлгийн гарын авлага Олон улсын өвчтөнүүд

 1. Алхам 01

  Хэвтэх захиалга
  Эмчийн үзлэгийн дараа тооцооны хэсэгт очиж хэвтэх захиалга өгөх
 2. Алхам 02

  Хагалгааний өмнөх шинжилгээ
  Цусны шинжилгээ, X-реи зураг, EKG
  Мэдээгүйжүүлэх мэргэжлийн эмчийн үзлэг
 3. Алхам 03

  Бүртгэл
  Хэвтэх өдрөө тооцооны хэсэгт очиж бүртгүүлэх
  Хэвтэж эмчлүүлэх тасаг ба өрөөг хүлээн авах
 4. Алхам 04

  Хэвтэхээс өмнөх дараалал
  Үндсэн шинжилгээ (биеийн жин/өндөр, даралт, халуун)
  Сувилгааны үнэлгээг бичих
  Эмнэлгийн танилцуулга хийх
 5. Алхам 05

  Хэвтэх
  Өвчтөнг эмчлэх тасагт хүргэх
  Эмчилгээ хийх
 6. Алхам 06

  Эмнэлгээс гарах
  Эм эмчилгээг хийх
  Цагийн хуваарь гаргах (шинжилгээ, амбултор эмчилгээ хийлгэх өдөр)
  Цаашдын шинжилгээг дамжуулах
  “Тооцооны хэсэг”-т очиж нийт эмчилгээний зардлаа төлөх
 7. Алхам 07

  Эмчилгээний түүх
  Эмчилгээний түүхийн хуулбар бичихэд туслах