1. Home
 2. Location
Twitter Facebook Google E-mail Print

Инчон онгоцны буудлаас ирэхээр бол

Онгоцны буудлын автобус
(No.6200)

 1. 6200 номерын
  автобуст суух
  (Инчон онгоцны буудал 5A
  ба 11B зогсоол)

 2. Буух
  (Пүннамдун)

 3. Таксинд суух
  (автобусны буудал)

 4. Сөүл Асан эмнэлэг
  дээр буух
  (онгоцны буудлаас 70 минут орчим)

Онгоцны буудлын автобус
(No.6705)

 1. номерын автобуст суух
  (Инчон онгоцны буудал
  48B ба 11A зогсоол)

 2. Буух
  (Жамшил Лотте
  зочид буудал
  автобусны зогсоол)

 3. Таксинд суух
  (автобусны буудал)

 4. Сөүл Асан
  эмнэлэг дээр буух
  (онгоцны буудлаас
  80 минут орчим)

Онгоцны буудлын метро

 1. Метронд суух
  (Инчон онгоцны буудал)

 2. Дамжиж суух
  (Хунигде буудал)

 3. Жамшилнарү буудал
  дээр буух

 4. Эмнэлэгийн автобусанд суух
  Жамшилнарү
  1-р гарц

 5. Сөүл Асан эмнэлэг
  дээр буух

Метрогоор ирэх бол

Жамшилнарү буудал
(2-р шугам)

 1. Метронд суух
  Жамшилнарү буудал
  дээр буух

 2. 1-р гарцаар
  гараад Эмнэлэгийн
  автобусанд суух

 3. Эмнэлэгийн
  автобусанд суух

 4. Сөүл Асан эмнэлэг
  дээр буух

Жамшил буудал
(2-р шугам)

 1. Метронд суух
  Жамшил буудал
  дээр буух

 2. 7-р гарцаар
  гараад жамшил
  буудал руу очих

 3. 4318 номерын
  автобусанд суух

 4. Сөүл Асан эмнэлэг
  дээр буух

Эмнэлгийн автобус

Эмнэлгийн автобусны үйлчилгээ

 • Үйлчлэх цаг: ажлын өдөр 8:30 ~ 17:00
 • Явах хоорондын зай: 10 минут
 • Эмнэлгээс хөдлөх: Зүүн байрны арын хаалга
 • Метрогоор хөдлөх : Жамшилнарү буудал 1-р гарц эсрэг талд

Олон улсын эмчилгээний төв рүү хэрхэн очих вэ (Шинэ байр,4 давхарт)

Шинэ байр 1-р давхар

Цахилгаан шатнаас буугаад чигээрээ алхаж байгаад баруун тийшээ эргээд алхвал Олон улсын эмчилгээний төвийн хаалга харагдана.

Шинэ байр 4-р давхар

Та эмнэлгийн шинэ байранд очоод цахилгаан шатаар 4 давхарт гарна

Орох хаалга

Бүртгэл

Урьдчилсан үзлэгийн өрөө

Үзлэгийн өрөө

Интернэт / Кофе цай уух хэсэг
/ Хүлээлгийн хэсэг
/ Ариун цэврийн өрөө