байгууламж & үйлчилгээ

Эмнэлгийн утас

 1. Home
 2. Эмнэлгийн утас
Facebook E-mail Print
Address:
Telephone:
Rating:
Website:

Инчонь онгоцны буудлаас ирэхээр бол

Онгоцны буудлын автобус
(No.6200)

 1. 6200 номерийн автобус
  (1 терминал: 4A болон 4B зогсоол)
  (2 терминал: 14,15,16-р зогсоол)

 2. Буух
  (Pungnap-dong Kukdong,
  Ssangyong Apt.)

 3. Таксинд суух
  (автобусны буудал)

 4. Сөүл Асан эмнэлэг
  дээр буух
  (онгоцны буудлаас 70 минут орчим)

Онгоцны буудлын автобус
(No.6705)

 1. 6705 номерийн автобус
  (1 терминал: 3В болон 4А зогсоол)
  (2 терминал: B1 давхар 17,18,19-р зогсоол)

 2. Буух
  (Жамшил Лотте
  зочид буудал
  автобусны зогсоол)

 3. Таксинд суух
  (автобусны буудал)

 4. Сөүл Асан
  эмнэлэг дээр буух
  (онгоцны буудлаас
  80 минут орчим)

Онгоцны буудлын метро

 1. Метронд суух
  (Инчонь онгоцны буудал)

 2. Сольж суух
  (Хунигде буудал)

 3. Жамшилнарү буудал
  дээр буух

 4. Шётл автобусд суух
  Жамшилнарү
  1-р гарц

 5. Сөүл Асан эмнэлэг
  дээр буух

Метрогоор ирэх бол

Жамшилнарү буудал
(2-р шугам)

 1. Метронд суух
  Жамшилнарү буудал
  дээр буух

 2. 1-р гарцаар
  гараад шётл
  автобусны буудал
  руу очих

 3. Эмнэлгийн шётл
  автобусд суух

 4. Сөүл Асан эмнэлэг
  дээр буух

Жамшил буудал
(2-р шугам)

 1. Метронд суух
  Жамшил буудал
  дээр буух

 2. 7-р гарцаар
  гараад жамшил
  буудал руу очих

 3. 4318 номерын
  автобусанд суух

 4. Сөүл Асан эмнэлэг
  дээр буух

Эмнэлгийн шётл автобус

Эмнэлгийн шётл автобусны үйлчилгээ

 • Үйлчлэх цаг: ажлын өдөр 8:30 ~ 17:00
 • Явах хоорондын зай: 10 минут
 • Эмнэлгээс хөдлөх: Зүүн байрны арын хаалга
 • Метрогоор хөдлөх : Жамшилнарү буудал 1-р гарц эсрэг талд