Мэргэжлийн эмнэлгийн салбар

Тэргүүлэх эмчилгээний тасаг

  1. Home
  2. Мэргэжлийн эмнэлгийн салбар
  3. Тэргүүлэх эмчилгээний тасаг
  4. Нурууны диск
Facebook E-mail Print

Өвдөлт намдаах эмчилгээг яагаад заавал Сөүл Асан эмнэлэгт хийлгэх ёстой гэж?

Сөүл Асан эмнэлгийн өвдөлт намдаах клиникт хурц өвдөлт(хагалгааны дараахь өвдөлт), архаг өвчний өвдөлтийг намдаах, хагалгааны үед бүтэн болон хэсгийн мэдээгүйжүүлэлт, тайвшруулалт, хагалгаанаас гадна шаардлагатай үед тайвшруулах, мэдээгүйжүүлэх эмчилгээ хийдэг тасаг юм.

Орчин үеийн анагаах ухаанд мэс засал хийхийн тулд мэдээгүйжүүлэлт зайлшгүй хэрэгтэй салбар бөгөөд үүний ачаар янз бүрийн эрсдэлтэй хагалгаануудыг амжилттай явуулж байна. Мөн хэсгийн болон эрхтний мэдээгүйжүүлэлтээр өвдөлтийн талаархи ойлголт, эмчилгээний төрөл бүрий арга үүсч, өвчтөнд хэрэглэж өвчтөний амьдралд нөлөөлж байна.

Сөүл Асан эмнэлгийн өвдөлт намдаах клиник 1994 онд байгуулагдсан ба одоогоор амбултори эмчилгээг жилд 30 мянган өвчтөн, зөвлөгөөг 1500 өвчтөн авч эмчилгээ хийлгэж байгаа ба хагалгааг 5 мянган удаа амжилттай хийсэн байна.

Тулгуур эрхтэний өвчин, нурууны өвчин, руматизм зэрэг олон өвчин болон мэдрэлийн судал халдварт өртөн үүсэх яршилт ба яршилтын дараахь өвдөлт, гурвалсан мэдрэлийн өвчин, шөрмөс булчингийн өвдөлт, хавсарсан өвдөлт, хавдрын үеийн өвдөлт зэргийг хариуцан эмчилж байна.

Эмчилгээний арга

Нурууны диск

Нурууны диск нь нурууны яс хооронд холбогч бөгөөд жин нэмэгдвэл зөөллөж тусгаарлаж өгөх үүрэгтэй. Диск үүссэнээр доторхи шингэн гадагшилж зөөлөн эдийг даган гарах ба орчны мэдрэлийн судлыг дарснаар үрэвсэл үүсэхийг диск гэдэг. Гадагшилсан диск нь нуруу хоорондох мэдрэлийн судлыг дарж нуруу өвдөх, хөл өвдөх, мэдрэмжгүй болох, орших улмаар булчинг муутгаж эхэлдэг. Ихэнх өвчтөн хагалгаа хийхгүйгээр хэдэн долоо хоног, хэдэн сарын дотор хэвийн байдалдаа орох боловч зарим тохиолдолд өвдөлт, хоёр талыг даган өвдөх өвдөлтөөр ажлын чадвар муудах зэрэгт нөлөөлөхөөр хүчтэй өвдөлт үүсч болдог.

1) Хөдөлгөөнөөр эмчлэх

Хөдөлгөөнөөр нурууны өвдөлтийг багасган, нуруунд физик даралтыг бууруулах, эм эмчилгээгээр өвдөлт намдаан үрэвслийг дарж эмчилдэг.

2) Тариа эмчилгээ

Хөдөлгөөнөөр өвдөлт намдахгүй бол стройд төрлийн тариаг мэдрэл булчингийн ойролцоо тарина.

3) Хагалгаа

Нурууны дискээр үрэвсэл үүсч хүндрэн зөөлөн эдийн гадаргуу наалдалт үүссэн бол стройд тариагаар дарагдахгүй бөгөөд энэ үед мэдрэлийн гоо сайхны хагалгаагаар наалданги салгах хагалгаа хийдэг.

4) Бусад эмчилгээ

- Шааран катетр

Сөүл Асан эмнэлгийн өвдөлт намдаах клиникт дэлхийн хэмжээнд анх удаа хийсэн шааран катетрыг ашиглан уламжлалт аргаар наалданги салгадаг хагалгаанаас илүү үр дүнтэй наалданги салгах хагалгаа хийж байгаа бөгөөд үүний ачаар стройд тарианы үр дүнг сайжруулж өгдөг. Зарим судалгаанаас үзэхэд шааран катетрын өвдөлт намдаах үр дүн, үйлчлэл нь нотлогдож, нуруу хоорондхын катетр, сүүлний ясны шааран катетр зэрэг олон бутээгдэхүүн шинээр гарч өвчтөний өвчинд таарсан төхөөрөмжийг хэрэглэн өвдөлт намдаах боломжтой болсон. Мөн гадагшилсан шингэн, урагдсан зөөлөн эдэд нурууны мэдрэл өвдөлт-ийн өвдөлт үүсч төв нурууны өвдөлтийг энгийн эмчилгээгээр өвдөлтийг арилгах талаар үр дүн муу байдаг.

- Нуруу хооронд лазер эмчилгээ

Нурууны мэдрэл шиг хэсэгт лазераар шарж, гадагшилсан шингэнийг алга болгох ба өвдөлт намдаах шилдэг аргын нэг юм.

Сөүл Асан эмнэлэгийн эмчилгээний амжилт

  • Амбулторийн өвчтөн жилдээ 30 мянга орчим
  • Хэвтэж эмчлүүлэх өвчтөн жилдээ 1500 орчим
  • Гол хагалгаа жилд 5 мянга орчим